cultuurhistorisch onderzoek

Kunst in Breda – deel 1

Op dit moment is MSTATEMA als projectleider aan de slag met het inventarisatie- en waarderingsproject van kunst in Breda, in opdracht van gemeente Breda. Het betreft zowel kunst in de openbare ruimte als kunst in/op/aan bouwwerken, vanaf 1850 met de nadruk op de wederopbouwkunst.

In de serie Krenten uit de pap: een kunstwerk (opaline) van Joep Nicolas, 1964

Zie ook Kunst in Breda, deel 2 en deel 3

September 2014