waardekaarten

architectonische en stedenbouwkundige waardekaarten Schiedam

In opdracht van gemeente Schiedam heeft MSTATEMA waardekaarten opgesteld van de wijken rondom het centrum van Schiedam.

In de loop van de negentiende eeuw breidde Schiedam zich in verschillende windrichtingen uit. Met de bouw van het station in 1847 verdichtte de bebouwing langs de doorgaande weg van het centrum naar het oosten zich en werden diepe kavels ontwikkeld en bebouwd met rijen arbeiderswoningen, zoals de Villastraat en de Oosterstraat. De zuidzijde van Schiedam – nabij de gasfabriek – kenmerkte zich door een vergelijkbare opzet. De bloeiperiode van het branderijwezen in de tweede helft van de negentiende eeuw manifesteerde zich vooral aan de westzijde van de stad, waar langs de Nieuwe Haven de branderspanden en de branderswoningen verrezen. Vervolgens breidde zich de stad zich begin twintigste eeuw ook naar het noorden en het zuiden uit. In het noorden met name langs de uitvalsroute naar het dorp Kethel, de Schiedamseweg. In het zuiden kwam in opdracht van woningbouwvereniging Vereeniging Volkshuisvesting de wijk de Gorzen tot stand, in verschillende fasen ontworpen door de Schiedamse architect Piet Sanders. De rietvelden aan de Nieuwe Maas werden in eerste instantie door een groot wandelpark vervangen, maar als snel werden delen van het park bestemd voor de scheepsbouwbedrijven, waaronder scheepsbouwmaatschappij De Nieuwe Waterweg. Het hoogtepunt van vooroorlogse woningbouwproductie lag rond 1930. Zowel aan de west- als oostzijde werden in een hoog tempo straten uitgelegd en binnen een paar jaar bebouwd door ontwikkelaars. Het hoogtepunt in de wederopbouwperiode had zijn weerslag in de wijk Nieuwland. Woningen voor verschillende doelgroepen met licht, lucht en ruimte, een centrale voorzieningenstrook met kerken en scholen en op een steenworpafstand een winkelcentrum.

Op de kaarten is zowel van de bebouwing als van de stedenbouwkundige structuur een graduele waardering aangegeven, die kan worden gebruikt bij het beoordelen van aanpassingen.

Opdrachtgever: team Wonen en Milieu, Stadsontwikkeling, gemeente Schiedam, 2012-2013
De opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met Hester Aardse, gebiedsadviseur Bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam.