Van licht, lucht en groen word je een ‘beter’ mens

Website Monumenten en Archeologie Amsterdam dd. 7 juni 2018:

Cultuurhistorische verkenning Amsterdamse binnentuinen

Naar aanleiding van de aangepaste wet- en regelgeving op het vergunningvrij bouwen (2014) heeft Monumenten en Archeologie onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische betekenis van de Amsterdamse (binnen)tuinen.

Amsterdam staat bekend als groene stad. Wij vinden het eigenlijk best gewoon. Maar waarom hebben we eigenlijk zoveel open, groene ruimte en zelfs zoveel tuinen in een stad waar ruimte schaars is?

Dit onderzoek laat zien dat groen al eeuwenlang het ideaal voor een goede leefomgeving is en daarom integraal onderdeel van de Amsterdamse stedenbouwkundige traditie is. Een groene stedelijke omgeving was nog niet zo lang geleden bepaald niet vanzelfsprekend voor alle stedelingen. Vanaf het midden van de 19de eeuw is er in eerste instantie gestreden en vervolgens uitermate zorgvuldig gestudeerd, geïnvesteerd en hard gewerkt om licht, lucht en groen op allerlei manieren en samenhangend in de stad vorm te geven. Het resultaat is een fijnmazig netwerk van balkons, tuinen, plantsoenen, speel- en sportvelden, school- en volkstuinen, stadsparken en groene scheggen.

Tekst Hester Aardse en Marjanne Statema (cultuurhistorische analyse) Berjen Zoetbrood (juridische bijlage) | Redactie Jouke  van der Werf, Karin Westerink, Dafne Struijk | 2017 | 133 pagina’s

Download rapportage