cultuurhistorisch onderzoek

Seeligkazerne Breda

In opdracht van gemeente Breda is een cultuurhistorische quickscan uitgevoerd naar het terrein van de Seeligkazerne in Breda. Een aantal gebouwen was al eerder in het kader van een omvangrijk project van potentiƫle gemeentelijke monumenten onderzocht. De quickscan betreft het gehele terrein. Aanleiding is het feit dat Defensie van plan is het terrein op termijn af te stoten.

Op basis van veldverkenningen en beknoptĀ archief- en literatuuronderzoek zijn de bovengrondse cultuurhistorische waarden van het terrein aan de Fellenoordstraat door MSTATEMA onderzocht. Ondergrondse waarden waren al in 2011 in kaart gebracht en opgenomen in Breda Seeligkazerne/Nieuwe Mark, erfgoedrapportage 27.

In het onderzoek is aandacht besteed aan de historie van het terrein, de gebouwen, de stedenbouwkundige structuur en het ruimtelijk karakter. De betekenisvolle bebouwing is gewaardeerd en daarnaast is een waardering van het gehele terrein weergegeven.

Opdrachtgever: bureau Erfgoed, gemeente Breda, januari 2012