waardestellingen

RAI Amsterdam

In opdracht van Bureau Monumenten & Archeologie stelde MSTATEMA in 2010 een waardestelling op van het congrescentrum. Inmiddels is de Europahal een van de door het rijk geselecteerde 89 monumenten die op de rijkslijst van wederopbouwmonumenten uit de periode 1959-1965 staan.

Het ontwerp van Alexander Bodon voor het tentoonstellingscomplex dateert uit 1955-1965. In opdracht van de Nederlandse vereniging van de Rijwiel- en Autoindustrie werd in 1958 de eerste paal geslagen. Het ontwerp is in verschillende fasen tot stand gekomen. In de eerste fase werd het Europacomplex gerealiseerd. In het Europacomplex staat de Europahal niet alleen functioneel centraal, maar is de hal ook architectonisch de blikvanger. De grote hal is onder de gebogen cialisfrance24.com daklijn voorzien van glasgevels, begrensd door de betonbokken – duidelijk in het zicht – waarop het dak steunt. Ondanks het feit dat de kap puur functioneel is vormgegeven door lichte vakwerkspanten, afgedekt met een dunne schil, afwisselend open en gesloten, is de kap in combinatie met de transparante gevels bepalend voor de hoge esthetische waarde van de hal. De bouwdelen ter weerszijden met de achterliggende plat afgedekte hallen strekken zich als schouders uit. Evenals het Europacomplex kenmerken het Congrescentrum en de Amstelhal, zich door een heldere, transparante en functionalistische architectuur.

Functionalistische ideeën als ‘minder is meer’ en ‘vorm volgt functie’ bleef Bodon zijn hele even trouw. Daarnaast speelt de lichtinval een grote rol in zijn werk, wat een heldere, transparante architectuur opleverde. De ontwerpen voor het Europacomplex en het Congrescentrum zijn typisch voor zijn gebruik van de lichtinval die daardoor een bijna decoratieve waarde krijgt. De talloze glasgevels verzachten niet alleen de overgang van binnen naar buiten, maar vormen door de regelmatige structuur van aluminium stijlen en roeden een bindend element in het tentoonstellingscomplex. Fraai is het licht in de foyers van het Congrescentrum, maar een hoogtepunt is de lichtinval in de Europahal, waardoor de imposante ruimtewerking wordt versterkt.

Opdrachtgever: Bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam, 2010