waardekaarten

ordekaart wijk De Kooi Leiden

De wijk De Oude Kooi is kenmerkend voor de ontwikkeling in de opvattingen over architectuur en stedenbouw in de periode 1895-1940. De bebouwing is in een voor het tijdvak karakteristieke bouwtrant vormgegeven. De stedenbouwkundige structuur is een weerslag van particuliere initiatieven, bouwactiviteiten van woningbouwverenigingen, opgevolgd door grootschalig ingrijpen van de stad. Een groot deel van de bebouwing is naar ontwerp van H.J. Jesse in opdracht van woningbouwvereniging De Eendracht. Zo werd in 1919 met de bouw van de twee bouwblokken aan de oostzijde van het park begonnen. Het park was een ontwerp van W.M. Dudok, in de periode 1913-1915 adjunct-directeur Gemeentewerken. Typisch voor het ontwerp en de verwezenlijking van de tuinstadgedachte is de wijze waarop het ontwerp inspeelt op de stedenbouwkundige structuur door variatie in hoogte en verspringingen van de rooilijn, waarin ook tuinen en openbaar groen een grote rol hebben. De lange straten worden afgewisseld met kleine onverwachte pleintjes, al dan niet voorzien van winkels.

Op basis van de graduele waardering van zowel de bebouwing als de stedenbouwkundige structuur worden welstandscriteria geformuleerd. De combinatie van de waardering van beide geeft aan of en in hoeverre aanpassingen dan wel verbeteringen mogelijk zijn.

Opdrachtgever: Monumenten & Archeologie, gemeente Leiden, 2009