diverse projecten

Oostelijk Havengebied

De groeiende haven van Amsterdam is vaak aanleiding geweest om de stad uit te breiden. Nieuwe haveneilanden werden aangelegd en de in onbruik geraakte oude eilanden getransformeerd tot woongebied. Het Oostelijk Havengebied staat zo in de lijn van een lange traditie. MSTATEMA schreef de teksten over de cultuurhistorie van het gebied voor tekstborden bij de verschillende eilanden en de prominente gebouwen.

De voormalige overslaghavens verwerkten voornamelijk stukgoed als tabak, thee en cacao. Een klein gedeelte was ingericht op ertsen en kolen. Daarnaast voeren passagiersschepen met name naar Indonesi├ź, Centraal- en Zuid-Amerika. Vanaf de tweede wereldoorlog werden de havenactiviteiten steeds meer op het westen van de stad gericht en raakten de havens in het Oostelijk Havengebied verouderd. Krakers en kunstenaars hadden zich over de oude loodsen, pakhuizen en kantoren ontfermd, toen de gemeente Amsterdam in de periode 1978-1982 het gebied aanwees als woongebied.

In een periode van ruim twintig jaar werden de voormalige haveneilanden ontwikkeld, waarbij de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam (dRO) per deelgebied de uitgangspunten formuleerde, die vervolgens door verschillende ontwerpers werden uitgewerkt. Bestaande elementen, zoals voormalige loodsen en kantoorgebouwen, zijn in de nieuwe plannen geïntegreerd. Langs openbare kades vormen de woonblokken, gericht op het omringende water, lange gevelwanden. Zonder drastische ingrepen in de eilandenstructuur zijn in dit unieke gebied ruim 8.000 woningen gerealiseerd door vooraanstaande Nederlandse- en buitenlandse architecten.

Opdrachtgever: Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam 2006