introductie

waardekaarten

Een gebiedsgerichte aanpak is een van de speerpunten in het landelijke erfgoedbeleid. Een Architectonische en Stedenbouwkundige Waardekaart biedt inzicht in de aanwezige cultuurhistorische waarden op straat- en gebouwniveau. Waardekaarten kunnen onderdeel uitmaken van het bestemmingsplan en een toetsingskader bieden voor het beoordelen van aanpassingen of verbeteringen, bijvoorbeeld door een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

> waardekaarten in portfolio