cultuurhistorisch onderzoek

scheepsbouwmaatschappij De Nieuwe Waterweg

Scheepsbouwmaatschappij De Nieuwe Waterweg was een van de eerste bedrijven die begin twintigste eeuw aan de Wilhelminahaven in Schiedam werden opgericht. In de loop der tijd fuseerde het bedrijf met de RDM, die aan de overzijde van de rivier was gesitueerd. Het nieuwe bestemmingsplan was de aanleiding voor het nader onderzoeken van de cultuurhistorische waarden van dit deel van het havengebied. In het onderzoek dat in opdracht van gemeente Schiedam werd uitgevoerd, is aandacht besteed aan de historie van het terrein, de stedenbouwkundige structuur en de bouwwerken. De betekenisvolle bebouwing is gewaardeerd. Daarnaast is een waardering van het gehele terrein weergegeven. Een verrassend resultaat van het onderzoek was dat een groot aantal van de nog bestaande hallen uit de begintijd van de scheepsbouwmaatschappij, 1915, stammen.

Opdrachtgever: team Wonen en Milieu, Stadsontwikkeling, gemeente Schiedam, 2012