actualisatie monumentenlijst

Monumentenlijst Katwijk

Aanleiding voor het actualiseren van de monumentenlijst was de fusie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg in 2006. Tot dan toe waren er alleen in Katwijk gemeentelijke monumenten aangewezen. MSTATEMA heeft de bestaande monumentenlijst van Katwijk aan Zee en Katwijk aan de Rijn uit de periode 1850-1940 opnieuw bekeken. De voorlopige inventarisatielijst van Rijnsburg en Valkenburg werd aangevuld, waarbij ook de wederopbouwarchitectuur werd meegnomen. Vanuit dit onderzoek is een selectielijst samengesteld. Daarnaast heeft MSTATEMA procedurele en inhoudelijke ondersteuning geboden.

De dorpen hebben ieder hun eigen karakteristiek. Zo wordt de cultuurhistorie van Valkenburg voor een belangrijk deel bepaald door het voormalige vliegveld waarmee in de jaren 1938-1939 werd begonnen. Bovendien vond na de verwoesting in 1940 met het Wederopbouwplan – een van de vroegste wederopbouwprojecten – uitbreiding van het dorp plaats. Er verschenen traditioneel vormgegeven bouwwerken, kenmerkend voor de eerste periode in de wederopbouwperiode. Door de pannendaken, het metselwerk, de kleinschaligheid en de verspringingen in de rooilijn werd een dorpsachtig uiterlijk beoogd. In Rijnsburg is de bloementeelt van belang. Kassen en bollenschuren gingen het beeld bepalen. In het derde kwart van de 19e eeuw werden de oude schuren nog verbouwd tot bollenschuren. Niet lang daarna verrezen de typische bollenschuren. Eerst van hout en vanaf ca. 1890 van baksteen. De overgang van natuurlijke ventilatie naar mechanische ventilatie maakte dat rond 1925 de typische deurpartijen in de bollenschuren verdwenen en de bollenschuren een meer gesloten karakter kregen.

Opdrachtgever: Ruimtelijke Ontwikkeling – Monumenten, Katwijk, 2008-2009