cultuurhistorisch onderzoek

Kunst in Breda – deel 2

MSTATEMA is als projectleider aan de slag met het inventarisatie- en waarderingsproject van kunst in Breda, in opdracht van gemeente Breda. Het betreft zowel kunst in de openbare ruimte als kunst in/op/aan bouwwerken, vanaf 1850 met de nadruk op de wederopbouwkunst.

Inmiddels is de waarderingsfase begonnen! Na een lange inventarisatieperiode wordt als eerste de naoorlogse kunst uitgebreid bestudeerd en gewaardeerd door deskundigen van TAAK. De waarderingssystematiek is gebaseerd op de Bredase erfgoedmeetlat. We gaan in de praktijk bekijken of de meetlat voldoet. Zo is de term site-specific al over tafel gegaan, is dat goed aan te geven in de meetlat? En krijgt de term dan voldoende gewicht? En hoe zit het met gaafheid? Gaafheid wordt in de architectuur in het algemeen gezien als gaafheid van het ontwerp, maar hoe zit dat met kunstobjecten?

Zie ook Kunst in Breda, deel 1 en deel 3

Januari 2016