publicaties

Inside.momo: het Moderne interieur, hoe lang gaat het mee?

Op 11 april 2014 organiseerde Docomomo een seminar over het Moderne Interieur. Voor de bijbehorende publicatie: Het Moderne Interieur, hoe lang gaat het mee? schreef Marjanne Statema samen met Mascha van Damme, werkzaam als adviseur erfgoed bij het Oversticht, het artikel Bescherming achter de voordeur.

Vragen die in het artikel aan de orde komen zijn: Hoe wordt er door de (gemeentelijke) overheid met het (wederopbouw) interieur omgegaan? Welke mogelijkheden biedt het instrumentarium van gemeenten om waardevolle wederopbouwinterieurs te beschermen? En bovenal: waar vallen gaten in de bescherming en hoe kun je die het beste omzeilen? Eén van de projecten die aan de orde komen, is het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam; een foto van de centrale hal is op de voorzijde van de publicatie afgedrukt.

Met de publicatie richt Docomomo Nederland zich op het spanningsveld tussen de minutieus ontworpen interieurs en de latere eisen en wensen die voelbaar zijn in het Moderne erfgoed. Hoe kan aan veranderend gebruik van woon- en werkomgevingen tegemoet worden gekomen terwijl recht wordt gedaan aan de kwaliteiten van het Moderne interieur? Wat zijn eigenlijk de bijzondere kenmerken van het twintigste eeuwse interieur en met name ook van wederopbouwinterieur? Naast architectuurhistorisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch beschrijven en waarderen, ligt de vraag bij Moderne interieurs ook nadrukkelijk bij interventie. Hoe gaan veranderende smaak, wijzigende comforteisen, slijtage en de wens tot functionele aanpassingen samen met de waarden die het Moderne interieur heeft en de mogelijkheden die het biedt?

Klik hier voor een webversie van de publicatie, onder redactie van Wido Quist, Janneke Bierman e.a..

Maart 2014