waardestellingen

GMP Centrum Amsterdam

Het Gemeentelijk Monumenten Project Centrum (GMP Centrum) is eind jaren negentig van start gegaan, waarna de selectielijst van toekomstige gemeentelijke monumenten uit de periode 1850-1940 in 2000 bestuurlijk werd vastgesteld. Vervolgens werden van deze 1000 panden ten behoeve van de aanwijzingsprocedure redengevende beschrijvingen gemaakt.

Bij de selectie is gekeken naar typisch Amsterdamse ontwikkelingen, waarna een viertal kaders werd vastgesteld: geografisch, typologisch, stilistisch en chronologisch. Het centrum bestaat uit verschillende gebieden met een eigen geschiedenis en karakter. Wat voor de grachtengordel een doorsnee bouwwerk is, kan in de Jordaan bijzonder zijn. In de periode 1850-1940 werd een aantal nieuwe gebouwtypen gecreëerd, zoals kantoorgebouwen, warenhuizen. Scholen, kantoorgebouwen, winkels, kerken. Elk gebouwtype vraagt om een eigen benadering. Hierdoor kwam er meer aandacht voor het traditionele woonhuis. Stilistisch onderscheid is niet altijd makkelijk te maken, maar ook een stilistisch kader werd toegepast, samenhangend met het chronologisch kader. Daarnaast speelde ook de ontwerper een rol, waarbij is gekeken naar het oeuvre. Binnen elk kader werd geselecteerd op de mate van representativiteit dan wel juist bijzonderheid. Gaafheid speelde een grote rol.

Marjanne Statema heeft een groot aantal van de redengevende beschrijvingen voor het GMP Centrum opgesteld. Daarnaast heeft zij ondersteund in de aanwijzingsprocedures.

Meer informatie over het Gemeentelijk Monumenten Project

Opdrachtgever: Bureau Monumenten & Archeologie, gemeente Amsterdam, 2003-2005