cultuurhistorisch onderzoek

Gerrit de Morée in Prinsenbeek

Naoorlogs topstuk dat bij de inventarisatie naar monumentale kunst en en kunst in de openbare ruimte in 2016 naar boven is gekomen, blijkt een werk van Gerrit de Morée (1909-1981), een lokale kunstenaar, medeoprichter van de Bredase Kunstkring en van de huidige academie St. Joost. MSTATEMA was bij het project betrokken als projectleider.

Het monumentale religieuze werk in de kerk Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Prinsenbeek bestaat uit een muurschildering van een reusachtige gestileerde duif, daarnaast een kleurrijk rond mozaïek. Twee vrijstaande altaarsculpturen zijn aan weerszijden geplaatst. Het linker werk omvat als het ware het ronde mozaïek op de wand daar achter. De andere sculptuur toont gestileerde opkringelende rook. Voor het project werd de kerkelijke kunst destijds onderzocht door Bernadette van Hellenberg Hubar. Ze schreef een artikel over het kunstwerk in Prinsenbeek en vroeg via social media om feedback bij collega’s. Door Jelsma heeft de zoektocht naar de kunstenaar opgepakt.

Zie voor een uitgebreider artikel over deze ontdekking de website van Door Jelsma: http://www.doorjelsma.nl/lossebestanden/kerkkunst_prinsenbeek.pdf

Zie op deze website ook Kunst in Breda, deel 1deel 2 en deel 3 en twitter