publicaties

Flora’s Hof Utrecht

In 2006 verwierf Stadsherstel Utrecht Domplein 24. Het is moeilijk voor te stellen dat het terrein ten zuidwesten van de Dom tot ver in de negentiende eeuw een onbebouwd en ommuurd gebied was. Kwekerij Flora’s Hof was een groene oase midden in de stad, in 1803 opgericht door Hendrik van Lunteren die zich toelegde op de aanleg van buitenplaatsen. De kwekerij werd in de loop der tijd overgenomen door zijn zoon Samuel. Zijn dood in 1877 bleek een omslagpunt in de geschiedenis van de kwekerij. De ambities van de zoon van Samuel, Isaak van Lunteren, hadden een heel andere richting dan die van zijn vader en grootvader. Isaak had het plan om langs de randen van het terrein 11 percelen met huizen en tuinen te bouwen, waarmee een groot deel van de kwekerijgrond werd opgeofferd. Domplein 24 was onderdeel van dit bouwproject, dat een aardig beeld geeft van de negentiende eeuwse bouwpraktijk. Marjanne Statema schreef hierover in het jaarverslag van Stadsherstel: ‘Domplein 24. Een negentiende-eeuws bouwproject’, jaarverslag 2006, Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V., Utrecht 2007. Tegenwoordig herinnert alleen het kleine stadsparkje in het bouwblok aan het groene verleden.

Opdrachtgever: Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V., Utrecht 2007

De tekening is van John Wiliam Cooke uit ca. 1860 met links zicht op Flora’s Hof (Utrechts Archief).