diverse projecten

Conferentie Clustering Heritage and Digital Access to Integrated Heritage

Voor Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) organiseerde MSTATEMA een internationale meerdaagse conferentie. In 10 weken werd in sneltreinvaart de conferentie op touw gezet die 23, 24 en 25 april 2014 plaatsvond. Centraal stond samenwerking. Met ruime ervaring in projectwerk (met name op ICT-gebied) bestond het werk voor MSTATEMA uit zowel een organisatorische als een inhoudelijke bijdrage.

De eerste dag Clustering Heritage was vooral een Leidse aangelegenheid met als onderwerp het verkennen van een Leids erfgoedcluster. Hoe zou het zijn als alle erfgoedgerelateerde organisaties zoals musea, bedrijven, onderwijsinstellingen op een structurele manier aan een gemeenschappelijk doel zouden werken? Zodat met erfgoed waarde wordt gecreëerd die vervolgens in een economische waarde wordt vertaald?! Inspiratie werd opgedaan bij korte lezingen van onder andere erfgoedclusters uit onder andere Delft, Arles (FR), Norwich (GB), maar ook van andersoortige clusters als LDE Global Heritage and Development en het Bio Science Park uit Leiden. MSTATEMA heeft de samenwerking gezocht met Kim Ravers van CustomHeartWork (www.customheartwork.nl) voor een visueel verslag.

ELO heeft sinds de oprichting in 2013 de focus op het geïntegreerd aanbieden van de verschillende collecties, waartoe niet alleen fysieke collecties in de depots worden gerekend, maar bijvoorbeeld ook de monumenten, de verhalen en de expertise op het gebied van erfgoed. Het tweede deel van de conferentie Digital Access to Integrated Heritage was gericht op het verkennen van de digitale mogelijkheden. Verschillende partijen met ervaring in het (digitaal) ontsluiten van cultuurhistorische collecties, zoals DEN, Packed (BE), RCE en musea betrokken bij Collectie Leiden, zaten naast de internationale gasten van de eerste dag aan tafel.

De avonden en de derde dag van de conferentie waren gevuld met erfgoedactiviteiten, zoals een bezoek aan de Kerkmeesterskamer van de Pieterskerk, waar het goudleerbehang net was gerestaureerd, en een bezoek aan de Bibliotheca Thysiana, de enige zeventiende eeuwse bibliotheek die in zijn originele behuizing bewaard is gebleven.

Opdrachtgever: Erfgoed Leiden en Omstreken, februari-april 2014