Erfgoed verbindt

Op het Nationaal Monumentencongres 2013 stond de rol van het publiek bij zorg, herbestemming en exploitatie van monumenten centraal. De overheid trekt zich terug, draagvlak wordt gezocht bij het publiek. Wat vindt het publiek belangrijk? Hoe verhoudt dat zich tot wat de professional beschermenswaardig vindt? Wat betekent dat voor de rol van de professional in de huidige erfgoedwereld?

Vaststaat dat erfgoed verbindt, kijkcijfers en toerisme wijzen dat uit. Maar hoe zetten we dat in om geld en betrokkenheid van het publiek te genereren? Dagvoorzitter Esther Agricola zei het treffend: ‘Wij als erfgoedprofessionals weten wel wat het publiek zou moeten vinden, maar wat de mensen zelf van erfgoed vinden, wat zij belangrijk vinden, weten wij niet goed.’ Of keuren wij dat af? Onder de noemer kneuterigheid? Enige introspectie lijkt noodzakelijk.

Daarnaast hielp de kritische blik van Rob de Graaf, innovatie-expert bij Philips, de gedachten te vormen. Innovatie, hoe doe je dat? Van de 4 ideeën is er misschien één goed. Daarnaast is het van belang enige snelheid in het proces te houden om niet teveel tijd en geld aan de mislukkende projecten kwijt te zijn. Snel ideeën genereren en uitvoeren, geen vanzelfsprekende match met de erfgoedwereld. Een eyeopener was de opmerking van De Graaf dat er voor innovatie nooit draagvlak is. Dat geeft te denken. Zouden we wel zo bezig moeten zijn met het zoeken naar draagvlak? Of gaat het om innoveren en kijken wat werkt? En volgt bij de goede ideeën het draagvlak vanzelf?

Wordt vervolgd….

november 2013