cultuurhistorisch onderzoek

Dullaert-gebouw Zutphen

In het kader van de ontwikkeling van het gebied Basseroord & Overwelving in Zutphen heeft MSTATEMA in opdracht van AM Real Estate de historische waarden van het zogenaamde Dullaertgebouw aan de Overwelving in Zutphen onderzocht.

Het onderzoek leverde een verrassende bouwgeschiedenis op, die begon in 1873. Destijds werd een éénlaagse school gebouwd, georienteerd met de voorgevel en het schoolplein naar het oosten en de zijgevel naar het zuiden, destijds de smalle Molenbeekstraat. Het bouwwerk werd 20 jaar later verhoogd met een verdieping. Het huidige gebouw is een verbouwing van de school naar een ontwerp uit 1953 van de Zutphense architect G.J. Jacobs. De verbouwing kwam tot stand in het kader van het wederopbouwplan, waarbij de voormalige Molenbeekstraat werd verbreed en vernoemd tot Overwelving en het voormalige schoolplein werd versmald tot de huidige steeg aan de oostzijde. De oriëntatie van het gebouw werd 90 graden gedraaid tot de huidige situatie: de voorgevel van het winkelgebouw grenst aan de Overwelving, terwijl in de zijgevel aan de steeg de oorspronkelijke voorgevel van de school in grote lijnen is te herkennen. De begane grond is behoorlijk verbouwd; de verdiepingen kenmerken nog de oorspronkelijke zorgvuldigheid van het ontwerp uit 1953. Zo heeft Jacobs de klossen van de oorspronkelijke houten daklijst van de school hergebruikt door ze af te wisselen met nieuwe klossen voor de voorgevel van het winkelpand.

Opdrachtgever: AM Real Estate, Utrecht 2009

Op de zwart/witfoto is de huidige zijgevel (de voormalige hoofdgevel van de school) te zien in 1948 (fotocollectie Stedelijk Museum Zutphen). De tekening toont de verbouwing van de oorspronkelijke school van één bouwlaag naar twee bouwlagen in 1893 (Regionaal Archief Zutphen).