cultuurhistorisch onderzoek

C&A Amsterdam

Na een allesverwoestende brand in 1963, waarbij het voormalige kantoor van verzekeringsmaatschappij De Algemeene aan het Damrak, een ontwerp van Berlage en onderkomen van C&A, werd voor het nieuwe gebouw het vaste architectenbureau van C&A, Architectenbureau Van der Laan Hermans Van der Eerden en Kirch (voorheen Bureau Van der Laan), ingeschakeld. De winkelpassage in het voormalige verzekeringskantoor werd in het nieuwe ontwerp uit 1966 opgenomen. In tegenstelling tot het oude gebouw kenmerkt het nieuwe ontwerp zich door een sterk zakelijke bouwstijl.

Het gevelbeeld wordt aan het Damrak bepaald door de afwisseling van met natuursteen beplate borstweringen en bandvensters. Met luifels, erkers, balkons en geprononceerd uitgevoerde borstweringen is een gevarieerde gevelcompositie gecreëerd, waarbij oorspronkelijk de nadruk lag op de horizontale geleding. In de loop der tijd zijn vensters vervangen door spiegelende vensters, wat het contrast tussen de vensters en borstweringen heeft versterkt en de gevel een meer gesloten indruk geeft. Mogelijk waren de erkers oorspronkelijk bedoeld als etalages.

De C&A-gebouwen van Bureau Van der Laan tonen vanaf de eerste ontwerpen in de jaren 30 tot in de jaren 60 een sterke verzakelijking. Opmerkelijk is dat Bureau Van der Laan eveneens ontwierp voor het warenhuis V&D, zoals de vestiging uit 1933 aan de Aalmarkt in Leiden.

MSTATEMA stelde voor het modewarenhuis en voormalig hoofdkantoor een waardestelling op.

Opdrachtgever: Bureau Monumenten & Archeologie, Amsterdam, 2011