waardestellingen

beschrijvingen Leiden

Naar aanleiding van een onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van de wijk De Kooi (zie ook ordekaart De Kooi) heeft MSTATEMA waardestellingen opgesteld van drie prominente gebouwen, inmiddels zijn de kerk en de twee scholen aangewezen als gemeentelijk monument. De Kooikapel is een ontwerp van Gijs van Hoogevest uit 1933, de bewaarschool in de Atjehstraat uit 1933 is hoogstwaarschijnlijk van de hand van gemeentearchitect J. Neisingh, evenals de lagere school aan de Driftstraat uit 1927.

Opdrachtgever: Monumenten & Archeologie Leiden, 2010

De foto van de Kooikapel uit 1934 is afkomstig van Van Hoogevest Architecten Amersfoort