waardestellingen

beschrijvingen Breda

In de jaren negentig is in Breda op basis van het MIP een groot aantal bouwwerken uit de periode 1850-1940 aangewezen als gemeentelijk monument. In de loop der tijd zijn de bouwwerken aangepast, bijvoorbeeld aan een nieuwe functie, of is er nieuwe informatie boven tafel gekomen. In deze opdracht zijn vijftig monumentenbeschrijvingen bijgewerkt. De bouwwerken zijn voornamelijk in de gebieden gesitueerd die met het slechten van de wallen in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw opnieuw werden vormgegeven.

Opdrachtgever: Bureau Erfgoed, gemeente Breda, 2012-2013